• Гаранция

    ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

     

    Апаратите и инструментите предлагани от Медикал Депо РиК ООД съответстват на действащите в България норми и стандарти за безопасност и елетромагнитна съвместимост.

    Ние гарантираме добро качество на материалите и професионална изработка.

    Гаранцията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупка. В гаранционен срок обслужването се извършва безплатно само в посочения в гаранционата карта сертифициран сервиз срещу нейното представяне в оригинал.

     

    Ремонт се извършва за сметка на купувача:

    •  Когато купувача не представи гаранционна карта, която да доказва закупуването на апарат или инструмент
    •  Когато не са изпълнени всички данни в гаранционната карта.
    •  Когато данните в гаранционната карта не съответстват на тези на апарата или инструмента
    •  Когато се установят нарушения на външното състояние на апарата или инструмента

    -         Отваряне на апарата или инструмента от клиента или неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод

    -         Счупен или спукан корпус, причинен от удар или силен натиск

    -         Механична повреда на шлаухи, ръкохватки и др.

    -         Повреди от вода или огън, причинени от пряк контакт с вода, пламък или горещ предмет.

    -         Силно замърсяване, включително нарушаване на вентилационните отвори, причинено от небрежно отношение и неполагане на грижи за апарата или инструмента

    -         Ръжда, неприсъща за нов (гаранционен)  апарат или инструмент, показваща липса на грижи за правилно съхранение и експлоатация

    -         Повреди, причинени от претоварване, в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи, инструменти и принадлежности

    •  Когато се установят вътрешни дефекти на апарата или инструмента вследствие на това

    Ако въпреки правилната употреба, апаратът или инструментът дефектира в рамките на указания в гаранционната карта срок, то дефекта се отстранява от посочения в гаранционната карта сертифициран сервиз безплатно.

    Допълнителни услуги за сметка на купувача:

    - При заявка за сервизна намеса за ремонт в гаранционен срок и установяване на място, че сервизен проблем не съществува, или не е осигурен дотъп до апарата - клиентът заплаща такса повикване по сервизната тарифа на Медикал Депо Р и К ООД. При отказ да заплати таксата за повикване или да подпише констативния протокол гаранцията автоматично се прекратява

    - Всяко изделие, имащо указание за автоклавиране и постъпващо за ремонт в сервиза на Медикал Депо Р и К ООД, в случай че не е стерилизирано при клиента, преди да бъде предадено за ремонт, се автоклавира на място в сервиза и се заплаща такса 5.00 лв. С това времето за ремонт се удължава

     

    НАРУШАВАНЕ НА ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ

    ЮНИТИ

    -   Механични наранявания и деформации

    -   Намеса на сервиз, който не е оторизиран от фирма Медикал Депо Р и К ООД

    -   Третиране на юнита с дезинфекционни материали и прахове, които увреждат и нараняват повърхността

    ТУРБИНИ И НАКОНЕЧНИЦИ

    -   Механични удари и наранявания на корпуса

    -   Нередовно смазване

    -   Некалибрирани борери

    В тези случаи ремонтът се заплаща по цени за еденични ремонти от сервизната тарифа на Медикал Депо Р и К ООД.

     

    ЗАБЕЛЕЖКА: Турбинните наконечници и наконечниците за микромотори трябва да бъдат поддържани, съгласно процедурата в Приложение 1.

     

    УЛТРАЗВУКОВИ СКАЛЕРИ     

    -                  Механични наранявания по корпуса и шлауха

    При използване на върхове на друг производител

    ИНТРАОРАЛНИ КАМЕРИ И СЕНЗОРИ

    -                  Механични наранявания

    - В случай, че клиентът си закупи нов компютър /или промени конфигурацията на комютъра/ се налага преинсталиране на специалния софтуер за камери и сензори. Заплаща се такса повикване и инсталация по цени от сервизната тарифа на Медикал Депо Р и К ООД.

    АВТОКЛАВИ

    -                  Механични наранявания

    -                  Използване на недестилирана вода

    - При опаковане на инструментите за автоклавиране в салфетки без послведващо използване на специално опаковъчно фолио /този начин на автоклавиране води до запушване на филтъра на помпата на автоклава/

    - Неправилен избор на програма /или материал, неподлежащ на автоклавиране/, в слвдствие на което се получава разтопяване на материала в камерата

    КОМПРЕСОРИ

    -                  Механични наранявания

    -                  Нередовно източване на конденза

    - Неспазване на предписаните отстояния за вентилация на агрегата

    - При нарушаване на вентилационния режим

    -                  - При свързване на допълнителни консуматори

    към компресора, без да бъде уведомен сервиза на Медикал Депо Р и К ООД и това да е отразено в протокол.

     

    ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗДЕЛИЯТА

     

    ЮНИТИ

    • SIRОNA C8+                        12 м
    • ANTHOS                               18 м
    • КИТАЙСКИ ЮНИТИ          12 (+12) м*

     

    РЕНТГЕНИ И МУЛТИМЕДИЯ

    • Ro”(всички доставчици)                 12 м
    • Сензори                                 12 м
    • Камери                                             12 м

     

    ПЕРИФЕРИЯ И МАЛКИ АПАРАТИ

    Турб. наконечници                           6 м

    Наконечници                                                6 м

    Микромотори                                             12 м

    Малки апарати                                            12 м

     

    КОМПРЕСОРИ И АСПИРАЦИИ 12 м

     

    АВТОКЛАВИ И АКСЕСОАРИ                12 м

     

    ПОЯСНЕНИЕ:  *12 месеца пълна гаранция /включва частите и сервиза/ + 12 месеца, в които са включени само частите. Сервизната услуга се заплаща по сервизната тарифа на Медикал Депо РиК ООД.

     

    ПРИЛОЖЕНИЕ No 1

    Турбинните наконечници на различните фирми производителки работят с различно налягане на въздуха и изразходват различно количесво такъв, изчислено за минута работа. Затова необходимо условие за коректна работа на турбините е задължително при монтажа сервизен специалист на Медикал Депо РиК ООД  да провери налягането на работния въздух в турбината, дали отговаря на указаното по документи от производителя.

    Смазването на турбинния наконечник е основно и важно задължение на сестрата и стоматолога. Всяка фирма производител се стреми към направата на все по-качествени турбинни наконечници, които да не засмукват от отработената повърхност абразивни елементи, но въпреки всичко голяма част от тях минават през роторния пакет. По този начин се уврежда цангата и лагерът. Ето защо трябва да се знае, че независимо каква турбина имате тя трябва да бъде смазвана на не повече от 20 – 30 нейни работни минути.

    Това се налага от факта, че турбинният наконечник развива от 250 – 400 000 оборота в минута и маслото, което е в ротора се продухва за около 20 – 30 минути, след което тя трябва да бъде смазана отново. В края на работния ден освен от мястото засмазване на роторния пакет, трябва също да се почисти със шпрей и от страната където влиза борера, за да почистите главата и цангата от останали абразиви, което ще удължи многократно живота на роторния пакет и цангата. Шпреят за смазване трябва да е от добре позната марка на пазара. Качествените масла са от растителен произход и нямат алергени. Те са със специална консистенция, която почиства и смазва наконечника, а не го задръства. След края на работния ден турбината се смазва обилно /промива се / докато маслото, което излиза през главата не стане абсолютно прозрачно.

     

    Наконечниците за микромотор задължително трябва да се почистват в края на работния ден и да се смазват /промиват / със шпрей-масло, докато през тях започне да излиза чисто масло. Това се налага тъй като имат зъбни предавки, които не позволяват маслото веднага да премине през целия наконечник и е нужно неговото изцеждане. За това се поставят в чаша с марля надолу с главите, тъй като попадането на масло в микромотора съкращава неговия живот.

    При чуване на необичаен шум от турбина, микромотор или наконечник за микромотор ползвателят е длъжен да прекрати работа с инструмента и да се обади в сервиза. При механично нараняване /например при изпускане/ инструмента не трябва да се пуска в действие / да се изпробва /, а веднага да се донесе в сервиза. Това може да ви спести излишни средства като например за смяната на роторния пакет.

     

     

    Ултразвукови скалери - Не се признава гаранцията, ако накрайника има механична повреда или е бил повреден в следствие използването на нестандартни върхове, закупени от фирми, които не са препоръчани от производителя.

     

    Фирма Медикал Депо РиК ООД не поема гаранция за запушвания на отворите на наконечниците при липса на добра филтърна система “Въздух – Вода” в апарата, на който те са монтирани.