• Имплатологична Система Mirage - Nova Research

    Имплатологична Система Mirage - Nova Research

    Имплант+ надстройка. Специална цена при запитване

    ЗА NOVARESEARCH

    “NOVA RESEARCH” ООД се занимава с проектиране, производство и търговия на системи за имплантиране.

    На пазара е от около шестнадесет години, отначало под името 3C RESEARCH. Дейността й винаги е била свързана със създаване на абсолютно иновативни системи за имплантиране.

    Всъщност NOVA RESEARCH няма за цел само продажба на системите за имплантиране. Чрез постоянна изследователска и  експериментална работа с нови материали, дружеството развива систематично много оригинални технически решения.

    Всички осъществени досега цели представляват синтез от стойностна интеграция между инженери, биолози и лекари от университетски институти и болници от различни градове в Италия, работещи в областта на проектирането.

    Тясното сътрудничество с лекари и по специално със зъболекари, е позволило на NOVA RESEARCH да ориентира проучванията си, така че да намери решения на онези проблеми, които се срещат понякога в оперативната област или тези, които се откриват при внимателно изследване на третираните клинични случаи.

    Родоначалник на системите за имплантиране, проектирани от NOVA RESEARCH е импланта с форма на „пясъчен часовник“, облечен с хидроксипатит, който освен представянето на NOVA RESEARCH на пазара, дава живот и на активна изследователска и експериментална дейност, относно този специален материал за облицоване.

    NOVA RESEARCH, в сътрудничество с Университета във Вурсбург, заедно с много развити предприятия, прозвеждащи ортопедични протези, е реализирала проект, подкрепен от ЕИО, отнасящ се до експеримент с един специфичен тип „активен“ хидроксипатит, който както се вижда от проведените изследвания, намалява времето на костната интеграция. 

    Активният хидроксипатит, който в момента е предмет на подробни клинични изследвания, има европейски патент, получен от NOVA RESEARCH.

    В последните няколко години фирмата развива и вече продава имплант „с винт“ от гладък титан, последван от имплант „с винт“, облечен в ТИПОР. Това е чист титан, поставен с техниката на плазмен спрей под налягане. Тази техника позволява да се получи шупливост, чийто размер на порите е най-близко до плътността на костите с очевидни предимства при костната интеграция.

    Последната генерация от продукти на NOVA RESEARCH е системата за имплантиране MIRAGE, която комбинира облицоване с доказана ефикасност (титан, опесъчен и оксидиран с нулево замърсяване), абсолютно иновативна геометрия, която превъзхожда последните изследвания, проведени в областта на ортопедията.

    Хвърляйки поглед на дейността, развита през тези години на усилена работа и отчитайки постигнатите резултати, можем да кажем, че в момента оперативната структура на фирмата е стегната, с минимална бюрокрация, перфектна симбиоза на работна група, съставена от специалисти от съвсем различни области, извършващи проучванията с плам, но при абсолютна независимост, ориентирани единствено към научния прогрес. Изброеното прави NOVA RESEARCH едно от малкото предприятия, присъстващи на пазара, които са в състояние да гарантират високо качество, без да губят контакт с преките потребители.    СИСТЕМА ЗА ИНПЛАНТИРАНЕ MIRAGE®

    Имплантът Мираж: анатомичен дизайн с гаранция за по-голяма костна интеграция 

    Имплантът Мираж има особена геометрична форма, която позволява да се комбинират предимствата на имплантите с конична форма с тези с цилиндрична такава, при пълно спазване на последните изисквания на имплантологията и костната интеграция, които предвиждат опростена хирургия, „platform swiching” и “незабавно поставяне“.

     

    ГЕОМЕТРИЯ НА ИМПЛАНТА

    Мираж е имплант за вътрешно приложение, представляващ конус, който улеснява въвеждането и адаптирането в костния канал, направен от хирурга, за да може след това да се постави една цилиндрична форма централно и един лъчевиден профил дистално. Характеризира се с платформа с по-голям диаметър, в сравнение с тялото на импланта, която позволява да се подобри затварянето на имплантираното място, намалявайки чувствително риска от проникване на бактерии и потенциални възпаления. „Лъчевидният“ профил за съединение между шийката и цилиндричната част на имплантираното тяло, позволява прецизното позициониране на импланта и отстранява несигурността, по отношение на дълбочината на въвеждането му, осъществява  ефикасно затваряне  на костната тъкан, подготвена с профила, който съвършено се допълва от имплантираното тяло и накрая, увеличавайки зоната на контакт между импланта и костната тъкан се намалява напрежението от дъвкателното натоварване, тъй като това става вече върху по-голяма повърхност. По този начин, всъщност, лъчеподобната форма се задържа по-дълго и по-ефикасно, в сравнение с коничната. Специалните коаксиални „микроскопични нарези“, направени и върху шийката, опростяват значително хирургичната подготовка на имплантираното място и позволяват да се получи перфектното му затваряне. Освен това при намаляване на микронапрежението, се подобрява първоначалното задържане и се благоприятства костната регенерация. Елементът, характеризиращ оригиналността на имланта Мираж е всъщност резбата на цилиндричната част: стъпката, височината и геометрията на „нареза“ са избрани така, че да се оптимизират функционалните изисквания на импланта и по-точно първоначалното задържане, усилието при въвеждане, бързината и ефикасността на костната интеграция. Както „стъпката“, така и сърцевината (диаметърът на устието на нареза) на особената резба на Мираж варират и точно тази особеност позволява, по време на въвеждането, прогресивно подтикване на перимплантарната кост, което гарантира перфектно първоначално задържане и по-бърз и ефикасен костен растеж, чрез феномена „хомеостаза“. Всички описани характеристики правят импланта Мираж особено подходящ за въвеждане след екстракция или съединяване с костна присадка. Имплантът Мираж, освен това, благодарение на своята иновативна геометрия, се прилага добре и при методиката на незабавното поставяне.

     

    ОБЛИЦОВАНЕ

    Повърхността на импланта Мираж е подложена на двойна обработка - опесъчаване и последващо оксидиране при нулево замърсяване. Фазата на опесъчаване е извършена със специална почистваща абразивна смес и контролирана гранулометрия Следва киселинна атака, така че да се отстранят всички евентуални замърсяващи субстанции, намиращи се на повърхността на импланта.

    Крайният резултат е повърхност от титаниева сплав без външни субстанции, със средна нагънатост, за да се стимулира костната регенерация.

     

    ПРОТЕЗНО СВЪРЗВАНЕ

    Протезното свързване се извършва чрез вътрешен шестоъгълник и специална „призматична система за центриране“, която гарантира антиротационен ефект и перфектно свързване с компонентите на протезната система.

    Разширената характерна платформа на импланта Мираж допълва идеално концепцията за platform switching, която се осъществява с помощта на надстройка с диаметър по-малък от поддържащата основа на импланта. Многогодишното клинично наблюдение показва, че по този начин е възможно да се предпази кресталната кост, намалявайки чувствително феномена на повторното абсорбиране. Отдалечаването на кресталната кост при отвора за свързване на надстройката с импланта и микродвиженията на протезното тяло, заедно със изпъкването на платформата на импланта, определят изолирането на стоящата отдолу крестална кост, предотвратявайки евентуално бактериално проникване.

    Резултатът, който се получава, е чувствително намаляване на повторната костна абсорбция, довеждайки впоследствие, и до по-голяма стабилизация на меките тъкани. Всъщност, ако нивото на костта се задържи, ще има и по-добра поддръжка на меките тъкани.

    При такива условия може да се постигнат изключителни резултати, както от гледна точка на стабилността във времето, така и от гледна точка на естетиката.

     

    При употребата на концепцията „platform switching“, имплантът Мираж® се характеризира с имплантна платформа, чийто диаметър е 1мм по-голям, в сравнение с този на имплатното тяло  (с изключение само на имплант с ø3.5, което има платформа с диаметър 4мм).


    СХЕМА НА ИМПЛАНТИРАНЕ

    Подготвя се мястото за имплантиране, използвайки само фрезите от хирургическия сет на  NOVA RESEARCH - трепани за имплантология за фрези с рамо ø3.5 мм, със скенер с жлеб и равна част (UNI EN 21797). Фрезите се използват последователно, в зависимост от типа на импланта:

     

    с винт от 3,5 мм „Mirage“

    1,5 - 2 - 3 - присаждач 3,5/4 Mirage®

    с винт от 4 мм „Mirage“

    1,5 - 2 - 3 - 3,5 - присаждач 4/5 Mirage®

    с винт от 5 мм „Mirage“

    1,5 - 2 - 3 - 3,5 - 4,5 - присаждач 5/6 Mirage®

    с винт от 6 мм „Mirage“

    1,5 - 2 - 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - присаждач 6/7 Mirage®

     

    По време на цялостната подготовка на мястото за имплантиране се прави вътрешна промивка на трепана или външно чрез използване на спринцовка с физиологичен разтвор, минимум 50 ml изстудяваща течност за охлаждане на костната тъкан.

     

    При използване на фрезите да не се надвишава ротационната скорост от 1000 оборота /мин.

    Операторът може да въведе импланта в подготвеното място с подходящите калибровани фрези, използвайки стартер за микромотора (код NASAVIM) или специалния ключ (NSCH40) и след това да навие импланта с нежни движения, без употреба на сила.

     

    След като е достигната желаната височина може да се развие механизма за монтаж чрез специална brugola (NSC13) и после да се затвори вътрешността на импланта с винт, снабден с тапа от комплекта.

    Препоръчва се употребата на импланти с диаметър 3,5 мм само в долните квадранти и импланти с по-голям диаметър в зоната на кътниците и преди кътниците. 

   • Подобни продукти