• Сервиз

    МЕДИКАЛ ДЕПО РиК ООД

    СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Януари 2019 г.

     

    Сервизът на Медика Депо РиК е в състав от инженери и технически специалисти в областта на медицинската техника, редовно посещаващи квалификационни курсове във фирмите производители на изделията, които нашата фирма представлява на Българския пазар.

    Медикал Депо РиК е сертифицирана по ISO9001:2015 и разполага с ясна и точна информация за планиране, проследяване , статистика и анализ на сервизните дейности по всяка заявка. Внедрената система за управление на качеството, гарантира високо ниво на обслужване и спазване на договорените условия с клиентите, като параметрите на обслужване са обект на постоянен контрол и наблюдение.

     

    Качеството на предоставяната сервизна поддръжка се гарантира от:

    -          професионален екип от сертифицирани технически експерти

    -          фирмената политика за непрекъснато повишаване на квалификацията

    -          осигурените технически средства, оборудванеи авто-парк

    -         договорите за техническа поддръжка с водещите производители     

     

    Заявките за ремонт и сервизни консултации се приемат от 8:30 да 17:30 часа в работните дни в седмицата на фирмените телефони:

    София:            02/ 80 52 501,  0885 978 698

    Кърджали:      0889 267 533,  0886 787 619                 

    Варна:            052/ 65 50 35,  0878 640 560

     

    Всяко друго обаждане и/или заявка на мобилен телефон, отправено директно към сервизен специалист или търговец, не влиза в регистъра на фирмата и не се приема стандартно повикване и заявка за изпълнение.

     

    След постъпване на вашето обаждане на съответните телефони, посочени по-горе, то влиза в регистър с посочени час на постъпване и кой го е приел, от който координаторът на сервизната дейност разпределя адресите за посещение.

     

    ВАЖНО:

    Постъпилите заявки се разпределят на три отделни потока:

    1.)    Гаранционно обслужване

    2.)    Поръчки за абонаментно обслужване

    3.)    Единични (случайни) поръчки

     

    Апарати в гаранционен срок, които са преносими като: дестилатори, опаковъчни машини, турбини,  микромотори,  ултразвукови скалери и ръкохватки за тях, малки апарати, при които сервиза се извършва в офисите на Медикал Депо – се доставят от клиента лично или с куриер. За посещение от сервиза в тези случаи по желание на клиента, се заплаща такса повикване.

    Забележка: Съгласно междунарадните изисквания по директива (MDD) 93/42/EEC наконечници, турбини, и др. инструменти, които подлежат на автоклавиране, трябва да бъдат автоклавирани от клиента и така изпратени в сервиза или в другия случай се начислява такса за автоклавиране, която е 20 лв.

    Консултации по телефона за софтуерни проблеми, които изискват сервизно време, повече от 10 мин. се таксуват 50 лв. на час.

     

    Абонатите и гаранционните са с приоритет при разпределяне на задачите. Те също биха могли да получат оборотни апарати, без да заплащат наем. Абонаментът е средство за ясна и точна логистика и помага за адекватно обслужване и наличие на резервни части и възли на склад,  за които абонатът може да не чака за доставка и да ползва преференциални цени.

     

    Цени на абонамента за дентални практики:

    • Стоматологичен юнит

    80 лв. на месец

    • Компресор

    20 лв. на месец

    • Автоклав и опаковъчна машина

    25 лв. на месец

    • Панорамен рентген

    110 лв. на месец

    • 3D рентген

    150 лв. на месец

    • Интраорален рентген

    65 лв. на месец

    • Комплексна цена

    При абониране на повече от едно изделие от общата стойност се изважда % отстъпка, която допълнително се договаря.

     

    Абонаментното обслужване не включва периферия като турбини и наконечници, ултразвук, инструменти за профилактика.

    Важно: Необходимо условие за сключване на абонаментен договор, (ако до този момент оборудването не е било сервизирано от нас), е предварително да бъде извършен преглед и отстраняване на дефекти и повреди, което се заплаща по сервизните тарифи за единична поръчка.

    Имайте в предвид също, че нашите специалисти не отнемат работата на хигиенисти, водопроводчици, общи строителни и електро работници, както от етични, така и от финансови съображения.

     

    Единични поръчки – тарифа:

    • Повикване в рамките на града, в който има сервиз на МДРК

    35 лв.

    • При разстояние над 50 км. от тези населени места цената се изчислява в разход на гориво и пропътувано време. Пътуване с кола – 8 л./100 км. (бус – 10 л./100 км.) + загубено в път време на 1 сервизен специалист 20 лв./час.

     

     

    • Заплащане за труд на един сервизен специалист на час

    70 лв.

    • За всеки започнат  допълнителен астрономически час се добавят още 45 лв., но не повече от 3 допълнителни часа на ден.
    • При необходимост да продължи ремонта над това време, цената се определя индивидуално.
    •  

     

    • Интструментите, които постъпват в сервиза за ремонт трябва да са почистени, стерилизирани и автоклавирани (според изискванията на производителя). При постъпване на нестерилизаран инструмент към цената на ремонта се добавят още 20 лв.

     

     

    Поради спецификата на работата в сервиза е невъзможно да бъдат определяни с точност часове за посещение. Те винаги са с толеранс, свързан също и с пътния трафик.

     

    Фирма Медикал Депо РиК е на Ваше разположение със разяснителни курсове и лекции, както и обяснения по e-mail за правилно боравене и избор на техника. След подадено от вас запитване ние се ангажираме да върнем обратен отговор за часа и мястото на такова обучение, което е безплатно с цел по-добра поддръжка и комуникация между двете страни.

     

    Приложение: Сервизен Протокол

     

    1632 София, 

    бул. Президент Линкълн №52             тел. 02 80 52 501/ факс  02 956 03 99  

    office@medicaldepot-bg.com      

    6600 Кърджали, 

    ул. Мара Михайлова №5, ет.1

    тел. 0889 267 533,  0886 787 619

    petar_slavov_dental1965@abv.bg

    5000 Варна,  

    ж.к. Възраждане I, бл. 21

    тел./факс: 052 655 035    

    varna@medicaldepot-bg.com

    Няма открити резултати