• АПАРАТИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

   Представям Ви стерилизатори на въздух в помещенията, които могат да работят 24 часа в присъствието на хора, без да увреждат пластмасовите, силиконови  и гумени повърхности на оборудването Ви или да вредят по някакъв начин. Предназначени са точно за медицински кабинети.

   Поради възникналите полемики и въпроси относно апаратите за дезинфекция на въздуха в помещенията, Ви информираме, че апаратите на фирма TEKNOMAR, имат много повече преимущества от обикновените  Бактерицидните лампи, било то от отворен или затворен тип, поради следните специфики:

   • Бактерицидните лампи от отворен тип са за стерилизация на въздуха в помещения, в които не присъства персонал. Това ги прави ефективни в много малък времеви диапазон (макс. 1 – 1.5 часа), след проведен цикъл на обеззаразяване от поне 6 ч. за помещение от 12 м2.
   • Бактерицидните лампи от затворен тип, са пригодени за работа в присъствието на персонала, но за да имат ефективна работа, изразена в кубически метри стерилизиран въздух, то въздухът, преминаващ през тях, не трябва да циркулира бързо, а да минава бавно през UV лъчението. Това намалява техния капацитет по отношение на обема на помещението. Когато такива бактерицидни лампи са с принудителна вентилация, въздушният поток циркулира по-бързо и е изложен на UV въздействие по-кратко. Техният коефициент на полезно действие пада 10 пъти в рамките на 1 час работа и полезното им действие, изразено в обем стерилизиран въздух на час е ниско.
   • Устройствата на фирма TEKNOMAR за стерилизация на въздуха в помещенията са проектирани на коренно различен принцип, позволяващ работата им по време на работата на персонала и висок коефициент на полезно действие.

    

   XReton-P и Uvion работят с принудителна циркулация на въздуха, като с него се засмукват патогените и замърсителите и попадат във вътрешна камера, в която протича фотокаталитична реакция, която ги унищожава. В реактора, който представлява боросиликатна тръба, покрита с TiO2, AgI и CuS, се създава атмосферна плазма от високоволтов източник HV (5000 V), която атакува патогените по 4 различни начина - чрез ултравиолетово нискочестотно лъчение, отрицателни йони, озон и термично обеззаразяване. Като допълнение към това, в устройствата има и бактерицидни UV-C лампи 254 nm. Системата не изпуска озон, което прави Uvion удобен за постоянна работа в присъствието на хора.

   Това гарантира над 96% био обеззаразяване в рамките на първия един час работа на устройствата и при обмен на въздуха 60-450 куб. м. в час.