• Митове и реалности в професионалната профилактика: RECALL, мотивация на пациента, системи за превенция и контрол на биофилма

   Guided Biofilm Therapy е систематичното, предвидимо решение за лечение на денталния биофилм 

   Guided Biofilm Therapy е систематичното, предвидимо решение за лечение на денталния биофилм (Biofilm Management) в професионалната профилактика с използване на най-съвременните технологии AIRFLOW®, PERIOFLOW® и PIEZON®. То е доказано от научните данни.

   Guided Biofilm Therapy се състои от лечебни протоколи въз основа на диагнозата и оценката на риска за отделния пациент, с цел постигане на оптимални резултати. Лечението се прилага по най-малко инвазивния начин, с най-високо ниво на комфорт, безопасност и ефективност.

   Guided Biofilm Therapy включва инструкции за устна хигиена с четките за зъби Philips Sonicare и Airfloss плюс обучение и мотивиране на пациента за поддържане на естествените зъби и имплантите възможно най-дълго време. Присъединете се към Swiss Dental Academy и научете повече за «GBT».

   Защо GBT „променя правилата на играта“?

   Зъбният биофилм е основният етиологичен фактор за кариес, периодонтални и периимплантни инфекции. Периодонтитът може да повиши риска от системни заболявания, като например сърдечно-съдови и дихателни заболявания, артрит или диабет.

   Редовната устна хигиена, в комбинация с професионални мерки, държи биофилма под контрол – за по-добро орално и системно здраве. Акселсон и Линдхе са основали превантивната стоматология през 1970-те с проучвания и клинични протоколи, базирани на профилактика в „часовете за проследяване“.

   GBT следва препоръките на Европейската федерация по периодонтология (EFP, European Federation of Periodontology) за професионално механично премахване на плаката (PMPR, Professional Mechanical Plaque Removal) и инструкциите за устна хигиена (OHI, Oral Hygiene Instructions) за грижа у дома на Европейската федерация по периодонтология (EFP).

   „Периодонтално здраве — за по-добър живот!“

    

    

   GBT Е НОВИЯТ И РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОДХОД КЪМ ДЕНТАЛНАТА ПРОФИЛАКТИКА

   1. Преди отстраняване, биофилмът вина ги се открива с цветен разтвор. След това биофилмът и младият зъбен камък се отстраняват лесно с AIRFLOW® и PERIOFLOW® – супра- и субгингивално.

   2. Ако е необходимо, следва дебридман с пиезокерамичните инструменти PIEZON® PS No Pain.

   • Guided Biofilm Therapy означава, че клиницистът се води от разкрития биофилм по време на професионални процедури за почистване на зъбите.
   • Guided Biofilm Therapy е наистина минимално инвазивна и намалява нуждата от ръчни и звукови/ултразвукови инструменти. Тя е безопасна, ефективна и нежна към зъбите и меките тъкани, имплантите и възстановяванията.
   • GBT е и много удобна за пациентите и стоматолозите. Тя е ефективна и спестява време. Това важи и за първичната превенция на кариес и периодонтит при деца и тийнейджъри.
   • GBT е част от широка концепция за превенция – да се запази здравето на устата на пациентите Ви – и пациентите да се чувстват добре.

   GBT Е КЛИНИЧНО ИЗДЪРЖАНА И ОРИЕНТИРАНА КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ КОНЦЕПЦИЯ

   EMS предоставят на денталните практики по цял свят технологията за въздушно полиране AIRFLOW® и пиезокерамично скалиране PIEZON® PS No Pain от 1982г.

   През 2003г. EMS изобретиха PERIOFLOW® за отстраняване на субгингивалния биофилм – в комбинация с прах AIRFLOW® PERIO на глицинова основа. Това беше важна промяна в парадигмата за перио- и превантивна стоматология.

   През 2012г. EMS добавиха високотехнологичния прах AIRFLOW® PLUS на основата на еритритол, с размер на частиците едва 14μm.

   Guided Biofilm Therapy се базира на клинично доказани технологии, изобретени от EMS. Тя е разработена в сътруднничество с високо уважавани и опитни периодонтолози, кариолози и дентални хигиенисти.

   GBT е систематично, предвидимо, рисково ориентирано и лесно за употреба лечение, което може да се адаптира за всички възрастови групи и за всеки отделен пациент.

   ДЕНТАЛНАТА ПРОФИЛАКТИКА ТРАДИЦИОННО СЕ ИЗВЪРШВА В ТОЗИ РЕД:

   1. Отстраняването на зъбен камък с ръчни инструменти и скалери, което може да е болезнено и инвазивно, както и да надраска повърхностите на зъбите и имплантите.

   2. Полирането с ротационни гуми чашки и четки, което отнема време и често създава хаос. Много области не могат да се достигнат и венците може да се наранят механично. Денталните хигиенисти и асистенти знаят, че традиционното почистване може да бъде болезнено преживяване. По тази причина пациентите може да не дойдат повече за следващи посещения. Сега, почти петдесет години по-късно, е време за промяна.

   ПОЛЗИ ОТ GBT

   • БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА: GBT е наистина минимално инвазивна и намалява нуждата от ръчни и звукови/ултразвукови инструменти. Тя е безопасна, ефективна и нежна към зъбите, меките тъкани и имплантите. Тя може да се прилага и за първична превенция на кариес и периодонтит при деца и тийнейджъри.
   • ПРЕВЪЗХОДНО ПОЧИСТВАНЕ: GBT започва с употреба на разкриващ препарат, за да се насочат клиницистите да отстранят целия биофилм по време на професионалните процедури за почистване на зъба. Това осигурява пълно отстраняване на биофилма.
   • УДОБНО И ПЕСТЯЩО ВРЕМЕ ЛЕЧЕНИЕ: Минимално инвазивен протокол, който Ви дава възможност значително да намалите времето за лечение в сравнение със стандартните средства за професионално механично премахване на плаката (кюрети и гуми чашки)
   • ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ: GBT е част от широка концепция за превенция – да се запази здравето на устата на пациентите Ви – и пациентите да се чувстват добре. Това води до задържане на повече пациенти и до повече добри отзиви.