• MyRay - 2021 - Какво ново?

   Нова опция при 3 в 1 Рентгеновата система Hyperion X9 pro (2D & 3D & CEPH) е 2D детекторът DC III, за директно преобразуване (PAN и CEPH) на рентгеновите лъчи в електрически сигнали. По този начин получаването на цифрово изображение се извършва без загуба от преобразуването на рентгеновото излъчване в светлина и на светлината в електрически сигнали.
   Рентегнът може да бъде поръчан както досега с детектор тип CSL, така и с т.н. DC III технология, чрез доплащане.

   Какви са преимуществата на DC III технологията?

   • "Златен стандарт" на пазара за качество на 2D рентгенови изображения.
   • Много висока разделителна способност за диагностични тестове PAN / CEPH.
   • По-добър контраст със същата разделителна способност.
   • По-голяма дълбочина на фокусиране.
   • Повече подробности в изображението, дори при програми за бърза панорама и ниска еко доза радиация.
   • По-ниска излъчена доза радияция, благодарение на по-високата чувствителност на сензора.
   • Време за експонация на панорамни изображения: Стандартно: 12,3 s (възрастен) / 11,2 s (дете) и Бързо: 6 s (възрастен) / 5,7 s (дете), докато при аналозите на пазара е Стандартно: 14,2 s и Бързо: 9,1 s.
   • Опция за отдалечена техническа помощ.

   От Април 2021 

   Hyperion X9 pro предлага по-широка гама от 2D и 3D изследвания, идеални за диагностика на цялостно или частично съзъбие, лицево-челюстните области и гръбначния стълб.

   • PAN ORTHO с по-висока ортогоналност и време за сканиране, сравнимо с това при стандартната панорама.
   • 3D преглед с FOV 9x9 цервикално изследване на горната част на основата на черепа (*).
   • 2D TMJ с отворена / затворена уста при еднократно сканиране за двете стави (*). 3D TMJ отворена / затворена уста (*).
   • 2D изследване на горните фронтални синуси (*).
   • PAN горна, долна и в един от 4-те квадранта (*).
   • 11-слойна панорама MULTI-PAN (**). \При стандартния детектор е 5-слойна (*)\
   • CEPH LL висока разделителна способност (**).
   • CEPH AP / PA с бърза опция (**).
   • Хоризонтален лазерен водач с линийка на «равнината на Франкфурт» за правилно определяне на височината на 3D FOV.

   * Функции, налични със стандартния CSL детектор

   ** Функции, налични само с доплащане за 2D сензор с директно преобразуване DC III.