• Аспирационна система Turbo-Smart - CATTANI

   1 2 3 4 5
   Наличност:
   С предварителна поръчка

   035105 Turbo-Smart-A - 1400 l/min, 68, 2 dB, за 2 работни места
   035110 Turbo-Smart-A - 1400 l/min, 68, 2 dB, за 2 работни места, със сепариращо устройство HYDROCYCLONE
   035500 Парола за преход на Turbo-Smart-А в -В - за 3/4 работни места, 1700 l/min, 69, 6 dB
   035000 Кутия за TURBO SMART
   043380 Hydrocyclone - сепариращо устройство за Turbo-Smart