• СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

   СЕРВИЗЪТ НА “МЕДИКАЛ ДЕПО РИК” ООД е съставен от инженери и технически специалисти в областта на медицинската техника, редовно посещаващи квалификационни курсове във фирмите производители на изделията, които нашата фирма представлява на Българския пазар.

   Фирмата е сертифицирана по стандартите ISO9001:2015 и  ISO14001:2015. На тази база фирмата разполага с ясна и точна информация за планиране, проследяване, статистика и анализ на сервизните дейности по всяка заявка. Внедрената система за управление на качеството, гарантира високо ниво на обслужване и спазване на договорените условия с клиентите, като параметрите на обслужване са обект на постоянен контрол и наблюдение.

   Всички видове сервизно обслужване са съобразени със следните стандарти: - Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година за медицинските изделия и относно техния ремонт; чл. 12 на Директива 99/05/ЕО; CEI EN 55011; Класификация ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ ( IEC 60601; IEC 62304; IEC 62366; IEC 62471); BG ISO 14971:2012; BG ISO 10650-2:2015; ISO 6875:2011 (Ed.3); ISO 7494-1:2011 (Ed.2); EN 1717:2000 (Ed.1); ISO 9001; ISO 11143:2009; ISO 14001; 2011/65/EU; ЗБИЯЕ; ЗМИ.

   Качеството на сервизната поддръжка се гарантира от:

   • професионален екип от сертифицирани технически експерти
   • фирмена политика за непрекъснато повишаване на квалификацията
   • осигурените технически средства, оборудване и авто-парк
   • договорите за техническа поддръжка с водещите производители
   • хигиенните протоколи за поддръжка предварително съгласувани с националната и европейска нормативна уредба

   Заявките за ремонт и сервизни консултации се приемат от 8:30 до 17:30 часа в работните дни в седмицата на фирмените телефони и/или e-mail:

   София:            02/ 80 52 501,  0885 978 698, e-mail: office@mdrk.bg

   Варна:             052/ 65 50 35, 0898 332 480, e-mail: dimitrov@mdrk.bg;  0888 892 444, e-mail: stoyanov@mdrk.bg

    

   НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

   След постъпване на вашето обаждане на съответните телефони, посочени по-горе, то влиза в регистър с посочен час на постъпване и кой го е приел, от който координаторът на сервизната дейност разпределя адресите за посещение.

   Всяко друго обаждане и/или заявка на мобилен телефон, отправено директно към сервизен специалист или търговец, не влиза в регистъра на фирмата и не се приема стандартно повикване и заявка за изпълнение.

   ВАЖНО:  Постъпилите заявки се разпределят на три отделни потока:

   1.)    Гаранционно обслужване

   2.)    Поръчки за абонаментно обслужване

   3.)    Единични (случайни) поръчки

    

   ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТ:

   • Обхват: 

   - Всички медицински изделия, които фирмата има потенциал да сервизира.

   • Съдържание:

   -  Включва труд по поддръжката на съответното медицинско изделие за срок от 12 месеца;

   -  Една профилактика за периода;

   -  Максимум до 3 посещения в месеца;

   -  Срок за реакция 1÷3 дни;

   -  Оборотни агрегати (автоклав, компресор и аспирация);

   -  Отстъпка от тарифата за Резервни части и възли;

   -  Възможни варианти за плащане на цената по договора за абонамент:

   -  еднократно (в началото на периода) с отстъпка;

   -  на тримесечна база (в началото на периода).

    

   ДОГОВОР ЗА ЕДНОКРАТНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ:

   • Обхват: 

   - Всички медицински изделия, които фирмата има потенциал да сервизира;

   • Съдържание:

   -  Еднократна профилактика на изделието, показваща моментното му техническо състояние, предписанието за ремонт и степента му на неотложност;

   -  При денталните рентгени се издава сервизен протокол и се заверява книгата за ревизии, която заверка важи за 1 година;

   -  При останалите изделия се издава протокол;

   -  Цената включва труд по оценката и профилактирането на изделието;

   -  Резервните части и възли се закупуват отделно по стандартната тарифа за тях;

   -  Услугата не включва последващ ремонт (заплаща се отделно) по тарифа за труд.

    

   ЕДИНИЧНА ПОРЪЧКА:

   • Обхват:     

   - Всички медицински изделия, които фирмата има потенциал да сервизира;

   • Съдържание:  

   -  Свободна поръчка за ремонт;

   -  Времето за реакция се съобразява със спецификата на повредата и организационната  възможност на сервиза;

   -  Цената за извършения ремонт се калкулира на база:

   -  тарифа – Единична поръчка;

   -  надценка 15% на всички Резервни части и възли.

    

   НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

   • “Медикал Депо РиК” ООД обслужва с приоритет изделията в гаранционен срок и абонаментните договори. За тях ние имаме актуална техническа, статистическа и аналитична информация, която ни позволява да предоставим навременна логистика, както на труд, така и на снабдяването с резервни части.
   • Всички останали ремонти се договарят във време и обхват, които са възможни и за двете страни.

   ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

   • “Медикал Депо РиК” ООД, Ви информира, че Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година за медицинските изделия и относно техния ремонт, влиза в сила от 26.05.2020.
   • По силата на този регламент неоторизирани от съответния производител на медицински изделия, юридическо и физическо лице нямат право да извършват ремонти в гаранционен и извънгаранционен срок. Отговорността при евентуални повреди, които могат да настъпят  в следствие на действията на неоторизиран сервиз и да засегнат здравния статус на клиничния персонал и/или здравето на пациента се поема изцяло от собственика на медицинското изделие.

   Тарифа - АБОНАМЕНТ ЗА ДЕНТАЛНИ ПРАКТИКИИ ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ:

   Медицинско изделие:

   Цена:

   Стоматологичен юнит

   80 лв. на месец

   Компресор

   20 лв. на месец

   Аспирация

   20 лв. на месец

   Автоклав и опаковъчна машина

   25 лв. на месец

   Панорамен рентген

   110 лв. на месец

   3D рентген

   150 лв. на месец

   Интраорален рентген

   65 лв. на месец

   CAD-CAM системи

    

   Фрезовъчен апарат

   80 лв. на месец

   Интраорален или настолен 3D скенер

   40 лв. на месец

   3D Принтер

   40 лв. на месец

   *** При комплексна цена, включваща абониране на повече от едно медицинско изделие, от общата стойност се изважда отстъпка.


   Абонаментното обслужване не включва периферия като турбини и наконечници, ултразвук, инструменти за профилактика.

   ВАЖНО: Необходимо условие за сключване на абонаментен договор, (ако до този момент оборудването не е било сервизирано от нас), е предварително да бъде извършен преглед и отстраняване на дефекти и повреди, което се заплаща по сервизните тарифи за единична поръчка.

   Имайте в предвид също, че нашите специалисти не отнемат работата на хигиенисти, водопроводчици, общи строителни и електро работници, както от етични, така и от финансови съображения.

    

   Тарифа - ЕДИНИЧНИ ПОРЪЧКИ:

   Повикване (заявка) за посещение в рамките на града, в който има сервиз на МДРК 

   При повикване на сервиз и след неговото явяване, ако клиентът откаже сервизната услуга, се издава протокол за посещението и се начислява такса за повикване и посещение.

    

   45 лв.

   Заплащане за труд на един сервизен специалист на час. **2

   В случаите, когато сервизния специалист е на дадения адрес и изчаква да започне ремонта, поради независещи от него обстоятелства, след 15 мин. престой започва отброяването на първия работен час, за което се уведомява клиента.

   Престоят на сервизния специалист в изчакване за започване на работа е не повече от 30мин.

    

   84 лв.

   *1   За всеки започнат  допълнителен астрономически час се добавят още 70 лв., но не повече от 3 допълнителни часа на ден. При необходимост да продължи ремонта над това време, цената се определя индивидуално.

    

   ~ 80 лв.

   *2   При разстояние над 50 км. сервиз на МДРК, цената се изчислява според разхода  на гориво и пропътуваното време. Пътуване с кола – 12 л./100 км. + загубено в път време на 1 сервизен специалист 20 лв./час.

    

    

   Почистване и Стерилизация. 

   Инструментите, които постъпват в сервиза за ремонт трябва да са почистени, стерилизирани и автоклавирани (според изискванията на производителя).

   При постъпване на нестерилизаран инструмент към цената на ремонта се добавят още 20 лв.

    

   20 лв.

   Техническа ревизия на интра-орален рентген

    

   156 лв.

   Техническа ревизия на панорамен рентген

    

   276 лв.

   Техническа ревизия на панорамен и 3D рентген

    

   360 лв.

   Техническа ревизия на стоматологичен юнит

    

   100 лв.

   Демонтаж на стоматологичен юнит

    

   300 лв.

   Монтаж на стоматологичен юнит

    

   500 лв.

    

   ЗАБЕЛЕЖКИ:

   * Цените са с включен ДДС

   * При отказ на клиента да плати дадената сума или да подпише протокола, сервизния специалист описва това в графа забележка и уведомява ръководството. При последващо повикване от същия адрес и неплатена такса се реагира само тогава, когато клиента преведе съответната дължима сума предварително по банка или с куриер.

   *Инструментите, които постъпват в сервиза за ремонт трябва да са почистени, стерилизирани и автоклавирани (според изискванията на производителя). С цел гарантирането на коректни взаимоотношения между сервиза и клиента, всички инструменти, които се изпращат за ремонт в офиса на Медикал Депо РиК трябва да бъдат придружени със снимков материал, направен от клиента, показващ липсата на наранявания по корпуса. Снимките да бъдат изпратени по VIBER тел. 0887 67 12 08 – Христо Маринов, и да съдържат посочените проекции:

   * При постъпване на нестерилизиран инструмент към цената на ремонта се добавят още 20 лв.

   *Апарати в гаранционен срок, които са преносими като: автоклав, опаковъчни машини, дестилатори, турбини,  микромотори, ултразвукови скалери и ръкохватки към тях и малки апарати, при които сервиза се извършва в офисите на „Медикал Депо РиК” ООД – се доставят за сметка на клиента лично или с куриер. За посещение от сервиза в тези случаи по желание на клиента, се заплаща такса повикване.

   *Съгласно международните изисквания по директива (MDD) 93/42/EEC наконечници, турбини и др. инструменти, които подлежат на автоклавиране, трябва да бъдат автоклавирани от клиента и така изпратени в сервиза или във всички други случаи се начислява такса за автоклавиране 20 лв.

   * При всеки извършен ремонт се поставя фирмен стикер.

   *Извършването на профилактика се фиксира с час и ден. За всички останали случаи поради спецификата на работа в сервиза е невъзможно да бъдат определяни с точност часове за посещение. Те винаги са с толеранс, свързан също с пътния трафик.

   Фирма „Медикал Депо РиК” ООД е на Ваше разположение с разяснителни курсове и лекции, както и обяснения по e-mail за правилно боравене и избор на техника. След подадено от вас запитване ние се ангажираме да върнем обратен отговор за часа и мястото на такова обучение, което е безплатно с цел по-добра поддръжка и комуникация между двете страни.

    

   1632 София, 

   бул. Президент Линкълн №52

   тел. 02 80 52 501

   office@mdrk.bg     

   9000 Варна, 

   Varna Towers, ниво 0

   бул. Владислав Варненчик № 256

   тел.: 052 655 035 

   dimitrov@mdrk.bg

     

   Приложение: Сервизен Протокол