• ЛЕКЦИОНЕН КУРС - ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРАНЕ

   Лектори: д-р Алесандро Мотта, збт. Алдо Дзилио
   1 2 3 4 5
   Наличност:
   С предварителна поръчка

   ЛЕКЦИОНЕН КУРС 4-5 Декември 2015 г:

   ”ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРАНЕ:
   ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА KOMПЮТЪРНО
   ВОДЕНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ИМПЛАНТАТИ КОМПЮТЪРНО
   ПРОСЛЕДЯВАНЕ КЪМ ПРОТЕЗИРАНЕ”


   Сграда Медикал Депо РиК ООД

   Гр. София, бул. Президент Линкълн 52

    

   Лектори:

   д-р Алесандро Мотта, зъботехник Алдо Дзилио
    

   Д-р Алесандро Мотта

   Завършва медицина и хирургия в Торино и стоматология в Триест. Придобива магистърска степен през 2002 г. - „Мултидисциплинарно лечение на пациенти с пародонтит“. 2002-2009 г. множество стажантски програми в Италия и Франция в областта на оралната и онкологичната хирургия, реконструктивната и имплантологичната хирургия, стоматологичните заболявания, доброкачествените и злокачествените образувания. Сега е собственик на дентална частна практика в Биела (Италия), занимаваща се с орална, имплантологична, преимплантна реконструктивна хирургия, дентално протезиране. Автор на публикации и постери на италиански и международни списания. Лектор на курсове и конференции за ANDI (Национална асоциация на италианските стоматолози) и за Sweden&Martina. Член на Implant Research and Development Group на Sweden&Martina.

    

    Зъботехник Алдо Дзилио

   Роден във Виченца (Италия) през 1960 г. В момента работи в Креацо (Виченца, Италия). Дипломира се като зъботехник в Местрино (Падуа, Италия). От 1984 г.  ръководи собствена лаборатория. Присъства на много лекции на престижни международни лектори, член е на обучителното звено към Националната Асоциация на Собствениците на Лаборатории по Протетична Стоматология (ANTLO) и преподава в нейните курсове. Член е на редакционната колегия на списанията „Дентал Диалог“ (Dental Dialogue) и „Новата зъботехническа лаборатория“ (The New Dental Technician’s Laboratory), автор е на много международни публикации и практически курсове в Италия и чужбина. Изнесъл е над 50 лекции в Италия и над 40 в страни като Австрия, Швейцария, Франция, Испания, Португалия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Израел, Корея, Мексико и САЩ. Технически съветник е на редица дентални компании, а в момента работи главно с Wieland-Dental. Автор е на книгата „Цирконий: силата на светлината“ 

    

   ПРОГРАМА

    

   4 ДЕКЕМВРИ

   • Анатомия и физиология на лицево   челюстна зона.

   •    Дентална анатомия.

   • Съвременен прочит на имплан-тологичните принципи на Branemark (Брoнемарк). Оценка на клиничния случай:

   •   Преглед на денталните аспекти:

   -   изследване на стереолитографски и гипсови модели;

   -   фотографска документация;

   -   оценка на рентгенови образи.

   •   Преглед на зъботехническите аспекти:

   -   монтиране на модели в артикулатори;

   -   лицева дъга;

   - протетично-водено позициониране на имплантати стъпка по стъпка;

   - клинични и лабораторни изисквания при вземане на отпечатък.

   • Позициониране на имплантати с иноватив-ни мини инвазивни инструменти.

   Видове имплантанти за пост естрактивни дефекти.

   Водена костна регенерация (GBR).

   5 ДЕКЕМВРИ

   •   Имедиатно натоварване - биологични и зъботехнически принципи:

   -  оценка на клиничния случай с традиционна и компютърно-водена техника oт клинична и лабораторна гледна точка.

   -   клинични случаи на имедиатно натоварване чрез традиционна и компютърно-водена техника:

   -   временна конструкция на пациент с тотално обеззъбяване.

   • Временна конструкция с имедиатно  постекстрактивно натоварване.

   • Лабораторна и клинична оценка за осъ-ществяването на временни конструкции с традиционна акрилова пластмаса или нови материали за CAD - CAM.

   • Лабораторна и клинична оценка за осъществяването на дефинитивни възстановявания с циркониеви, метало-керамични конструкции, традиционни акрилови пластмаси, както и чрез CAD-CAM технологии. 

    

   Цена на курса: 500 лв.

   За записване и информация:

   0889 009 846; 02/80 52 516