• ENDO EXPRESS наконечник с комплект SAFE-SIDER ендодонтски пили oт EDS, САЩ

   Каталог - Специални цени по запитване
   1 2 3 4 5
   Наличност:
   На склад

   5600-21 - Endo-Express комплекти - Endo-Express наконечник, SafeSider ендодонтски пили с плоска страна по цялата дължина, пълен комплект - 21mm дължина, 4 пълнителя

   (по един от 08,10,15 & 20), Steri-Tracker

   5600-25- Endo-Express комплекти - Endo-Express наконечник, SafeSider ендодонтски пили с плоска страна по цялата дължина, пълен комплект - 25mm дължина, 4 пълнителя

   (по един от 08,10,15 & 20), Steri-Tracker

   ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА Endo-Express® & Safe-Siders®  В ПРАКТИЧИСКАТА ЕНДОДОНТИЯ

    

   Редактор: Д-р Венцислав Стоев

    

   В статията са представени особеностите на приложение и преимуществата на новата технология за препариране на кореновите канали Endo-Express® & Safe-Siders®, прави се анализ на резултатите от препариране на анатомически сложни коренови канали и се обосновава целесъобразността на приложение на системата в практическата ендодонтия.

    

   Методиката на машинно препариране на кореновия канал с използването на никел-титанови инструменти е едно от най значителните постижения в съвременната ендодонтия. Появата на различни системи никел-титанови пили позволи на денталните лекари да обработват коренови канали с произволна форма и сложност, като ефективно почистват отвора на канала по цялата дължина  и значително да съкратят времето за лечение. Въпреки широкото приложение и многото достойнства, ротационните инструменти от никел-титан имат и недостатъци. Преди всичко използването на ротационни пили може да доведе до непредсказуемо счупване на инструмента в кореновия канал, което усложнява ендодонтското лечение и неговото прогнозиране. Причината за чести счупвания на никел-титановите  пили е натоварването при въртене, водещо до циклична умора на материала, на която тази сплав трудно противостои. Това свойство се проявява най-често при S-извитите коренови канали. Друг недостатък на никел-титановата сплав е ефекта „запомняне на формата“, което не позволява на пилата да поддържа определено огъване и води до неравномерно препариране в областта на апекса при силно извити канали, и може значително да деформира анатомията на кореновия канал. Следващ проблем е нуждата от стриктно спазване на алгоритъма за последователност на приложение на ротационните инструменти, нарушаването на който води до вклиняване, счупване на инструмент, създаване на стъпала и други усложнения. Освен всичко това трябва да се има в предвид и цената на инструментите, а от там и на ендодонтското лечение, тъй като всички производители препоръчват еднократно използване на за получаване на гарантиран резултат.

   Тук ще представим една усъвършенствана и уникална по рода си технология, Endo-Express® & Safe-Siders®, която е разработена от Dr. Allan Deutsch и се произвежда от американската компания EDS (Essential Dental Systems).

    

   Целта на изследването е подробно да проучим последователността на използване на инструментите, възможността за препариране на коренови канали с различна сложност, преимуществата на дадената система в сравнение със съществуващите. Материали и методи на проучването. Изследването е проведено върху 25 екстрахирани зъба с различни показатели. Преди препарацията е извършена рентгенова диагностика и е установено, че 4 зъба са с по 4 канала, 10 зъба са с по 3 канала, 8 зъба са двуканални и 3 зъба са едноканални. При това 8 канала са били с S извивка. Общо са препарирани 61 коренови канала. Състоянието на инструментите е оценявано с лупа след обработката на всеки следващ канал. След препарирането се проверява канала по цялата дължина с помощта на конусни гутаперчови щифтове 0.4, 0.6, и 0.8. На щифтовете се обозначава работната дълбочина и се проверява нейното съответствие в канала. В процеса на препарация кореновите канали се промиват с 3% разтвор на натриев хипохлорид (NaClO). Като ендолубрикант се използва 17% ЕДТА (разтвор стабилизиран до неутрално рН). След приключване на препарацията канала се промива с дестилирана вода и се изсушава. Подготвените зъби са разрязани с диамантен диск за да бъде направена оценка на качеството на препарация.

   Системата Endo-Express® & Safe-Siders® се състои от следните компоненти:

   -       Ендодонтски понижаващ 4:1 наконечник Endo-Express®, осигуряващ възвратно-постъпателно въртеливо движение на инструмента с ъгъл на въртене 30˚ (15˚ в едната посока и 15˚ в другата).

   -       инструменти Safe-Siders® (фиг. 1.) с размери 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, със скосеност .02, от неръждеваема  стомана

   -       инструменти от никел-титан с размери 30/.04, 25/.06, 25/.08;

   -       каналоразширители SafeSiders Tapered Pleezer Reamers;

   We have talks with 2 customers to buy OP09. The both of them want color VM09 and do not want to sign the contract without seeing the new color RW. Next week we have an exhibition in Bourgas from 9-11th of June and there will meet again the same customers. Can you send us the color samples so that to be here at 8th of June.

      

    фиг.1. Набор инструментиSafe-Siders®.

    

   Резултати от изследването.

   Прототип за създаването на инструмента Safe-Siders® са К-разширителите от усукана тел с триъгълно сечение и три постоянни точки на контакт, с 16 мм. работна дължина и 16 навивки.  Колкото повече навивки има работната част с дължина 16 мм., толкова по-хоризонтално те са разположени и по-неефективно прорязват дентина както при въртеливите, така и при възвратно постъпателното въртене. Обаче тези свойства позволяват на пилата по-ефективно да се придвижва напред към върха на апекса, като степента на контакт между разширителя и зъбната тъкан е по-малка, което води до по-малкото съпротивление, което изпитва инструментът. И макар че К – пилите,  поради ниската степен на контакт с тъканите на зъба, по-лесно достигат до апекса, е очевидно че съпротивлението на апикалното придвижване на инструмента може допълнително да се намали, ако се създаде плоскост по протежение на цялата дължина на работната повърхност на пилата (SafeSider) (фиг.2.). Плоскостта ограничава степента на постоянен контакт със стените на дентина до две точки.  В допълнение тази плоскост създава пространство за дентновите отпилки и предотвратява блокиране на канала, което често се получава при използване на традиционните пили с ротационни наконечници, независимо дали са изработени от никел-титан или неръждаема стомана.  Но най-интересното е, че в местата, където се пресичат разтоварващата плоскост и навивките възникват 2 реда вертикално ориентирани активни точки, разположени по цялата работна дължина на инструмента.

    

    

   фиг. 2. Пила SafeSider. 

    

   Инструмент с такъв дизайн най-добре работи с възвратно – постъпателен наконечник (фиг.3.), при това единият ред активни точки срязват дентина по време на движението по часовниковата стрелка, а другият ред – при движението обратно на часовниковата стрелка. Трябва да се отбележи, че инструментът, имащ непрекъсната плоскост по протежение на цялата си работна повърхност, има по-голяма гъвкавост в сравнение с традиционните инструменти със същия диаметър, които нямат разтоварваща плоскост. Пилите SafeSider имат същата главичка като ръчните инструменти, а наконечника има специална муфа, която да може да задържи такава глава. Това облекчава прехода на практикуващия лекар от традиционните ръчни инструменти към съвременните технологии.

    

    

    

   фиг. 3. Ендодонтски наконечник Endo-Express.

    

   Пилите с разтоварваща плоскост работят толкова ефективно, че даже канали, имащи значително апикално изкривяване, могат да бъдат разширени до размер  0.40, чрез използване на инструменти от неръждаема стомана с 0.02 скосяване, без опасност от нарушаване на естествената анатомична форма на канала. Фактически единствената необходимост от използване на никел-титанови инструменти  се състои в създаване на скосеност превишаваща 0.02 мм/мм, в канали имащи апикално изкривяване. Затова никел-титановите инструменти в тази система също имат разтоварваща плоскост като инструментите от неръждаема стомана и също се използват с възвратно постъпателен наконечник. При прехода от ротиращ наконечник към възвратно-постъпателен нито един инструмент повече не изпитва и най-малкото натоварване при въртене или циклична умора на материала, които са основен проблем при използване на ротиращи инструменти.

   Освен това SafeSiders ® прониква в тъкънта, а не я избутва към апикалната част, като я блокира, което често се случва с К – пилите. За работа с SafeSiders ® максималната скорост на въртене на микромотора не трябва да превишава 11 000 об./мин., работната скорост на въртене трябва да бъде от 6 000 до 10 000 об./мин., работната скорост на  въртене на пилата в наконечника е от  1 500 до 2 500 об./мин. В използването на инструментите съгласно препоръките на производителя няма нищо сложно, но нито един от етапите не трябва да бъде пропуснат. Всеки инструмент трябва да изпълни своята задача преди да бъде използван следващия. И  ако всички тези етапи, които доста лесно могат да бъдат усвоени, бъдат изпълнени в пълния обем, то всеки може да достигне с лекота отлични и прогнозируеми работни резултати, чрез използване на дадената система (фиг.4.).

    

    

    

   фиг. 4. Алгоритъм на работа с каналоразширители SafeSider.

    

   Тъй като умората на инструментите повече не е проблем, необходимостта от тяхнате честа замяна за предотвратяване на счупвания повече не съществува. Фактически единствената причина за подмяна на инструментите е това, че те се затъпяват след 8-кратно използване. Може да се счита значителен прогрес фактът, че необходимостта от подмяна на инструмента се обуславя от снижаването на неговата режеща способност, а не от високата вероятнаст от счупване. Това има ноценимо значение за намаляване на стреса у практикуващия дентален лекар.

    

    

    

   фиг. 5 Набор инструменти след работа в S-извит коренов канал.

    

   K-пилите имат малко навивки, не са закалени и затова са по-гъвкави отколкото другите видове пили. Никел – титановите инструменти  са супер-еластични, имат по-голяма гъвкавост отколкото инструментите от неръждаема стомана. Тази супер еластичност, обаче се съпровожда от висока памет на първоначалната изходна форма – металът се стреми да се разгъне и да си я възвърне.

   SafeSiders пилите може предварително да бъдат огънати в произволна форма съответстваща на формата на кореновия канал и кривия участък да се проходи ръчно, без да се нарушава неговата анатомия. След това пилата отново да се постави във възвратно-постъпателния наконечник и да се продължи прохода до апекса. Амплитудата на възвратно – постъпателното въртене е толкова ограничена, че използването на предварително подгъната SafeSiders пила не води до нарушаване на анатомичната форма на канала.

    

   В процеса на препариране на кореновите кали в рамките на нашето изследване нито един инструмент не се счупи. При препариране на S-извити коренови канали инструментите се извиваха и в последствие запазиха извитата  си форма (фиг.5). Признаци на затъпяване на инструмента са проявиха след работа в 10 канала, независимо от тяхната сложност и се състояха в намаляване на ефективността на обработка, при това инструментите с по-малък размер (8-25) се затъпяват по-бързо. Оценката на обработените коренови канали показа, че каналите са препарирани равномерно по цялата дължина, в съответствие с предварително зададената форма, което се потвърждава при проверката с гутаперчови щифтове. Релефът на обработената повърхност е гладък (фиг.6).  Изкривявания на кореновите канали биват изгладени при всякакви зъби, чрез безопасно отстраняване на зъбна тъкан от стените на канала и проникване в дълбочина без да се превишава границата от 6 мм. до края на апекса. Средното време за препарация от момента на измерване на дължината на канала до момента когато зъбът е готов за обтурация е от 3 до 5 минути.

    

    

    

   фиг. 6. Коренови канали, обработени със система Endo-Express® & Safe-Siders®.

    

   Съчетаването в технологията Endo -Express® & Safe-Siders® на възвратно – постъпатлно въртене на инструмента и специалната ме форма с режеща плоска повърхност по цялата му дължина и върха, позволява достигане на абсолютно ново качество и принципно я отличава от всички досегашни технологии.  По този начин технологията Endo -Express® & Safe-Siders® има ред преимущества в сравнение със строго въртеливите движения на никел-титановите инструменти, а именно:

    

   - инструментите изпитват значително по-малко натоварване,

   - значитлно по-малка циклична умора на материала,

   - прилагането на прекомерно апикално налягане не е толкова критично,

   - продължително, бързо и непрекъснато придвижване на инструмента в апиканално направление

   - при преминаване през изкривен коренов канал шансът да се счупи инструмента е минимален,

   - върховете на пилите може да се изкривят за да влязат в рязко изразена кривина на канала,

   - от вътрешните стени на канала се отнема значително по-малко зъбна тъкан,

   - по време на цялата процедура се запазва тактилната чувствителност,

   - инструментите може да се използват многократно без опасност от счупване, което намалява себестойността и повишава сигурността на лечението,

   - значително се намалява умората при лекаря и се повишава нивото му на увереност,

   - прост алгоритъм на приложение, без нужда от допълнителни инструменти и технологии

   - Инструментите Safe-Siders® са с дизайна на инструментите за ръчна обработка, въпреки това наличието в главата на наконечника на  Endo -Express® приспособление за задържане на пилите, позволява те да са универсални – както за ръчна, така и за машинна работа.

   Проведеното изследване доказва перспективността на създаването  и изучаването на нови ситеми за обработване на кореновите канали. Технологията Endo-Express® & Safe-Siders® заслужава достойно място в практическата ендодонтия и обуславя необходимостта от изследване на нейната ефективност в различни клинични ситуации. Работата със системата позволява да се следват основните постулати в ендодонтията:

    

   - идеално оформяне на апекса и придаване на конусовидна форма на канала по цялата му дължина;

   - обработване на кореновия канал до размер 35 и скосеност .02 – оптимален размер за адекватна иригация;

   - щадяща обработка на канала със запазване на анатомичните особенности на кореновия канал;

    

   Системата е уникална за обработването на силно извити канали, без рискове от надлъжни перфорации, които могат да доведат до загуба на зъба и трудно се диагностицират.

    

   Създателят на системата Д-р Allan S.Deutsch все пак подчертава, че протоколът на работа не е строг и допуска вариации (фиг.4).

    

   Описание на инструментите:

   размер 08 – стоманен инструмент без режещи ръбове – използва се за плавно преминаване през кореновия канал.

   размер 10 – стоманен инструмент без режещи ръбове, с диагностична функция – показва степента на изкривяване на кореновия канал. Възвръща 20% от предишната си форма. Използва се по време на цялата обработка за изчистване на отпилки.

   размери 15 и 20 – стоманени инструменти с режещи ръбове – използват се последователно

   Pleezer Reamer – инструмент за разширяване на устието на кореновия канал (аналог ларго), работи в обикновен механичен наконечник, възможно е да се използва и след използване на пила с размер 30

   размери 25, 30 и 35 – стоманени инструменти с режещи ръбове – използват се за диагностика на кореновия канал съвместно с щифтове – ако има кръв на хартията значи трябва да се продължи с инструменталната и медикаментозна обработка;

   размер 40 – стоманен инструмент със скосеност .02

   размер 30 / .04 скосеност – инструмент  от никел - титанова сплав – за калибриране

   размер 25 / .06 скосеност – инструмент  от никел - титанова сплав – за калибриране

   размер 25 / .08 скосеност – инструмент  от никел - титанова сплав – за калибриране

    

    

    

   СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА между свойствата на система Endo-Express& SafeSiders с другите системи

   Название / Характеристики

   Endo-Express & SafeSiders

   други

   машинни системи

   Форма на инструмента в разрез

   разширител

   К-пила

   Скорост на въртене на

   инструмента

   1500 - 2000 об./мин.

   300 - 600 об./мин.

   движение

   обратно - постъпателно въртене под ъгъл 60˚

   постоянно въртене в една посока

   Характер на повърхността  на инструмента

   напълно плоска от едната старана и полукръгла с резба от другата

   кръгла с различни форми на режещите елементи

    

   Активност на върха на инструмента

   агресивна

   не агресивна

   Състав на материала на пилите в системата

   комбиниран:

   инструменти с конусност .02 (размер 08/40) –от  неръждаема стомана

   инструмент с конусност .04, .06, .08 от никел - титан

   никел-титан

   Захващане на  инструмента в наконечника

   благодарение на пластмасова ръкохватка като при инструментите за ръчна работа могат да се използват както за ръчна така и за машинна работа със специалния възвратно постъпателен наконечник

   само за машинна обработка

   Вероятност от счупване на инструмента

   минимална

   висока

   Наличие на смазан слой по повърхността на канала след инструменталната обработка

   не

   да

   Възможност за  многократно използване на инструмента

   да

   не

   Ефективност на  използвания инструмент при сложни канали

   много висока

   ниска

   Психологическо състояние на лекаря при работа с инструмента

   висока скорост на преминаване в канала в съчетание с прогнозируем резултат без страх от счупване на инструмента – комфорт и увереност

   продължително преминаване през канала и страх от счупване на инструмента – бърза умора  

    

    

   Endo-Express комплекти - Endo-Express наконечник, SafeSider ендодонтски пили пълен комплект - 21mm дължина, 4 пълнителя (по един от .08,10,15 & 20), Steri-Tracker EDS  
   Endo-Express комплекти - Endo-Express наконечник, SafeSider ендодонтски пили пълен комплект - 25mm дължина, 4 пълнителя (по един от .08,10,15 & 20), Steri-Tracker EDS