• ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА COMBI touch

   Mectron
   1 2 3 4 5
   Наличност:
   С предварителна поръчка

   ИНСТРУКЦИИ ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМБИНИРАН АПАРТ ЗА ДЕНТАЛНО ВЪЗДУШНО ПОЛИРАНЕ И УЛТРАЗВУКОВ СКАЛЕР COMBI touch

    

   Обслужване след всеки пациент

    

   При започване на работа

    

   Регулярно обслужване