• ScanPost

   Sirona
   1 2 3 4 5
   Наличност:
   С предварителна поръчка
   ScanPost – стълб и винт и тяло за сканиране и вземане на дигитален отпечатък. Може да се изпалзват до 50 пъти.
   6430933 ScanPost NB RS 3.5 L Compatible with: € 105.00
   Nobel Biocare,Replace® NP 3.5
   6430941 ScanPost NB RS 4.3 L Compatible with: € 105.00
   Nobel Biocare, Replace® RP 4.3
   6430958 ScanPost NB RS 5.0 L Compatible with: € 105.00
   Nobel Biocare, Replace® WP 5.0
   6430982 ScanPost NB RS 6.0 L Compatible with: € 105.00
   Noble Biocare, Replace® 6.0
   6431279 ScanPost NB A 4.5 L Compatible with: € 105.00
   Nobel Active<®>NP 3.5 und Nobel Replace<®> Conical connection 3.5
   6431287 ScanPost NB A 5.0 L Compatible with: € 105.00
   Nobel Active <®>NP 4.3 / 5.0 und Nobel Replace<®>Conical connection 4.3 / 5.0
   6431006 ScanPost NB B 3.4 L Compatible with: € 105.00
   Nobel Biocare, Branemark® 3.3 mm
   6431022 ScanPost NB B 4.1 L Compatible with: € 105.00
   Nobel Biocare Br?nemark<®> 3.75 / 4.0
   6431162 ScanPost  SSO  3.5 L Compatible with: € 105.00
   Straumann, SynOcta<®> NN 3.5
   6431170 ScanPost  SSO  4.8 L Compatible with: € 105.00
   Straumann, SynOcta<®> RN 4.8 (not compatible with NNC ! )
   6431196 ScanPost  SSO  6.5 L Compatible with: € 105.00
   Straumann, SynOcta<®> WN 6.5
   6431246 ScanPost S BL 3.3 L Compatible with : € 105.00
   Straumann, Bone Level NC<®>  3.3
   6431253 ScanPost S BL 4.1 L Compatible with: € 105.00
   Straumann, Bone Level RC 4.1
   6431055 ScanPost  AT OS 3.5/4.0 L Compatible with: € 105.00
   Astra Tech, Osseo Speed TX 3.5/4.0
   6431063 ScanPost  AT OS 4.5/5.0 L Compatible with: € 105.00
   Astra Tech, Osseo Speed TX 4.5/5.0,
   6430891 ScanPost FX 3.4 S Compatible with: € 105.00
   Friadent Frialit/ XiveS<®>  3.4
   6430909 ScanPost FX 3.8 S Compatible with: € 105.00
   Friadent Frialit/ Xive<®>  3.8
   6430917 ScanPost FX 4.5 L Compatible with: € 105.00
   Friadent Frialit/ Xive<®>  4.5
   6430925 ScanPost FX 5.5 L Compatible with: € 105.00
   Friadent Frialit/ Xive<®> 5.5
   6431089 ScanPost B O 3.4 L Compatible with: € 105.00
   Biomet 3i external hex.3.4
   6431105 ScanPost B O 4.1 L Compatible with: € 105.00
   Biomet 3i external hex.4.1
   6431113 ScanPost B O 5.0 L Compatible with: € 105.00
   Biomet 3i external hex.5.0
   6431212 ScanPost B C 3.4 S Compatible with: € 105.00
   Biomet 3i, Certain® 3.4
   6431220 ScanPost B C 4.1 L Compatible with: € 105.00
   Biomet 3i, Certain® 4.1
   6431238 ScanPost B C 5.0 L Compatible with: € 105.00
   Biomet 3i, Certain® 5.0
   6431139 ScanPost  Z TSV 3.5 L Compatible with: € 105.00
   Zimmer, Tapered Screw-Vent 3.5
   6431147 ScanPost  Z TSV 4.5 L Compatible with: € 105.00
   Zimmer, Tapered Screw-Vent 4.5
   6431154 ScanPost  Z TSV 5.7 L Compatible with: € 105.00
   Zimmer, Tapered Screw-Vent 5.7
   6431311 Scanbodies for Omnicam S 36 pcs. € 43.00
   6431329 Scanbodies for Omnicam L 36 pcs. € 43.00
   6431295 Scanbodies for Bluecam S 36 pcs. € 43.00
   6431303 Scanbodies for Bluecam L 36 pcs. € 43.00
   6460344 Abutment Screw AT OS 3.5/4.0 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost AT OS 3.5/4.0
   2 pcs.
   6460443 Abutment Screw AT OS 4.5/5.0 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost AT OS 4.5/5.0
   2 pcs.
   6460468 Abutment Screw BO 3.4, 4.1, 5.0 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost BO 3.4, 4.1, 5.0
   2 pcs.
   6460450 Abutment Screw BC 3.4, 4.1, 5.0 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost BC 3.4, 4.1, 5.0
   2 pcs.
   6460476 Abutment Screw FX 3.4, 3.8, 4.5, 5.5 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost FX 3.4, 3.8, 4.5, 5.5
   2 pcs.
   6460484 Abutment Screw NB A 4.5 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost NB A 4.5
   2 pcs.
   6460492 Abutment Screw NB A 5.0 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost NB A 5.0
   2 pcs.
   6460500 Abutment Screw NB B 3.4 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost NB B 3.4
   2 pcs.
   6460518 Abutment Screw NB B 4.1 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost NB B 4.1
   2 pcs.
   6460526 Abutment Screw NB RS 3.5 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost NB RS 3.5    
   2 pcs.
   6460534 Abutment Screw NB RS 4.3, 5.0, 6.0 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost NB RS 4.3, 5.0, 6.0
   2 pcs.
   6460542 Abutment Screw S BL 3.3, 4.1 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost S BL 3.3, 4.1
   2 pcs.
   6460559 Abutment Screw S SO 3.5 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost S SO 3.5  
   2 pcs.
   6460567 Abutment Screw S SO 4.8, 6.5 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost S SO 4.8, 6.5
   2 pcs.
   6460575 Abutment Screw Z TSV 3.5, 4.5, 5.7 Compatible with: € 22.00
   TiBase / ScanPost Z TSV 3.5, 4.5, 5.7           
   2 pcs.